Branche RI&E

Voor zowel tankstations als wasbedrijven is een digitale branche Risico- Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ontwikkeld.

Deze RI&E heeft een schat aan informatie om knelpunten op te lossen en is eenvoudig en gratis zelf te maken.

 

De RI&E kan worden ingevuld door degene die in het bedrijf belast is met arbeidsomstandigheden. Dit kan de preventiemedewerker zijn of (bij kleinere bedrijven) de werkgever zelf.

 

De eerste keer dat je de RI&E wilt gaan gebruiken moet er een account worden aangemaakt.

Heb je al eerder ingelogd?

Arbocatalogus

Voor de tankstations en wasbedrijven is een arbocatalogus ontwikkeld.

Lees meer >>

Deze arbocatalogus is een praktisch oplossingenhandboek voor de arborisico’s die u heeft geïnventariseerd in de RI&E. Het biedt praktische oplossingen en maatregelen die u helpen om de werkplek in uw bedrijf veilig en gezond te organiseren.

 • Klik hier om de arbocatalogus van tankstations te raadplegen.
 • Klik hier om de arbocatalogus van wasbedrijven te raadplegen.

Arbothema’s

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste arbothema’s in onze branche.

Op 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet ingegaan. In deze Arbowet is er meer aandacht voor preventie en medewerkers (OR of personeelsvertegenwoordiging) hebben meer inspraak De regering wil daarmee beroepsziekten en arbeid gerelateerde gezondheidsklachten zoveel mogelijk voorkomen. Hierbij krijgt ook de bedrijfsarts een belangrijke regierol.

Wat is er belangrijk in deze nieuwe Arbowet?

 • Open spreekuur: iedere medewerker heeft het recht een bedrijfsarts te bezoeken
 • Vrije toegang werkvloer: de bedrijfsarts krijgt de gelegenheid om elke werkplek in het bedrijf te bezoeken
 • Second Opinion: een medewerker heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts
 • Grotere medewerkersbetrokkenheid: de OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en zijn/haar rol binnen de organisatie.
 • Duidelijkere rol preventiemedewerker
 • Basiscontract arbodienstverlening. Iedere werkgever moet beschikken over een overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit is het wettelijk verplichte basiscontract. Hier vindt u hierover meer informatie.

Actief aan de slag

Met de nieuwe Arbowet krijgt de bedrijfsarts dus een steviger rol. Met de vernieuwde wet krijgt de bedrijfsarts vrije toegang tot de werkvloer. Hierdoor kan de bedrijfsarts zien wat er gebeurt en wat er leeft. Arbodeskundige Josje Salentijn: ‘veel werkgevers zien dit alleen maar als extra kostenpost, maar je kunt er ook je voordeel mee doen. Je hebt hierdoor meer oren en ogen in je bedrijf om zaken voortijdig op te sporen of bespreekbaar te maken.  Hij  weet waar hij op moet letten en kan nét even de goede vragen stellen. Wie de arboarts slim inzet kan daar preventief profijt van hebben. Ik adviseer bedrijven dit ook actief met hun arbodienst te bespreken.’

Gevaarlijke stoffen herken je gemakkelijk aan de etiketten. Een etiket op de verpakking van een gevaarlijke stof geeft de eerste informatie die noodzakelijk is om er zonder risico’s mee te kunnen werken.

Bij tankstations denken we dan vooral aan brandstoffen. Deze stoffen vormen zowel een veiligheidsrisico (brand en explosie) als een gezondheidsrisico. De gezondheidsrisico’s kunnen zowel acuut (bedwelming, verstikking) als chronisch (eczeem, kanker) zijn. Lees meer in de arbocatalogus voor tankstations wat je kunt doen om veilig te werken met gevaarlijke (brand)stoffen.

Bij autowasbedrijven gaat het dan vooral om voertuigshampoo: wie bijvoorbeeld doseersystemen bij moet vullen zal zichzelf dan ook moeten beschermen met handschoenen en een veiligheidsbril. Gelukkig worden deze schoonmaakstoffen steeds vaker vervangen door minder schadelijke varianten. Lees meer in de arbocatalogus voor wasbedrijven wat je kunt doen om veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

Legionella is een bacterie die vervelende en soms zelfs dodelijke ziektes kan veroorzaken. U kent ongetwijfeld  de verstrekkende gevolgen van de legionella-uitbraak tijdens de Westfriese Flora in 1999. Mede als resultaat daarvan heeft de overheid besloten om strenger en alerter te zijn op legionellabestrijding.

Voor autowasbedrijven is het sinds 1 januari 2004 verplicht om maatregelen te nemen op het gebied van legionellabestrijding. In de Arbocatalogus kunt u zien welke oplossingen en maatregelen voor uw bedrijf noodzakelijk zijn.

Om autowasbedrijfven te ondersteunen is ook een speciale ‘tipkaart’ met werkinstructies ontwikkeld. Op deze kaart staan tips en aanwijzingen om legionella te vermijden of bestrijden.

Bij het werken in een tankstation of wasbedrijf denk je in eerste instantie niet zo snel aan zwaar lichamelijk werk. Toch komt ook hier lichamelijke belasting voor. Denk bij het tankstation bijvoorbeeld aan lang staan bij kassawerk of het bijvullen van de winkel vanuit het magazijn. Of bij een wasbedrijf aan het langdurig staan als medewerkers de auto’s inborstelen of inzepen of als ze zware jerrycans moeten sjouwen. Ook zijn ongemakkelijke houdingen bij onderhoud, reparaties aan de apparatuur en het poetsen van auto’s aan de orde van de dag. Daarnaast zijn piekbelasting en werken in tocht, kou en vochtige lucht omstandigheden die lichamelijke belasting zwaarder maken.

Kijk voor meer informatie in de arbocatalogus wasbedrijven of tankstation.

Wie werkt op een tankstation of wasbedrijf kan op verschillende manieren te maken krijgen met ongewenst gedrag.  Bijvoorbeeld van klanten die agressief of gefrustreerd reageren, of je krijgt te maken met diefstal of overvallen. Maar het kan ook gaan om seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en ook agressief of intimiderend gedrag door collega’s of leidinggevende.

Wat kun je doen als je daarmee wordt geconfronteerd? In onze branche zijn veel opleidingen en trainingen die je daarbij kunnen helpen. Je leert gedrag herkennen en gepast te reageren op agressieve of geëmotioneerde personen in conflictsituaties.

Voor een fijn werkklimaat is er een optimale temperatuur waarbij je je werk prettig kunt doen. Die verschilt door het jaar heen, en ook per soort werk.

Temperatuur als je voornamelijk staat (wasplaats, magazijn)

 • Zomer – tussen de 21 en 25 graden
 • Winter – tussen de 16 en 22 graden

Temperatuur als je voornamelijk zit (kassa, balie. kantoor)

 • Zomer – tussen de 23 en 26 graden
 • Winter – tussen de 20 en 24 graden

Meer weten? Kijk in de arbocatalogus tankstation of wasbedrijf

Bij tankstations die tussen 21.00 en 6.00 geopend zijn kan, in afwijking van het standaardvoorschrift dat op het sluitingstijdstip ten minste twee personen ter plaatsen moeten zijn, ook gekozen worden voor sluiting met behulp van cameratoezicht.

Daarbij is het van belang dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het afsluiten met cameratoezicht dient onderdeel te zijn van een actief veiligheidsbeleid.
 • Er heeft overleg met de werknemers plaatsgevonden en werknemers hebben ingestemd met het toepassen van sluiting met cameratoezicht.
 • Er wordt voldaan aan de technische en procedurele vereisten zoals opgenomen in de bijlage van de cao en zoals opgenomen in onderstaand modelformulier.
 • Werkgever meldt schriftelijk aan SFTW op welk tankstation sluiting met cameratoezicht zal worden toegepast.

Voor deze schriftelijke melding kunt u dit modelformulier gebruiken. Het formulier kunt u sturen naar het secretariaat van SFTW, Pompmolenlaan 10C, 3447 GK Woerden of info@sftw.nl.

CAO-partijen in de sector Tankstations en Wasbedrijven hebben een CAO Bijdragefonds Tankstations en Wasbedrijven (SFTW) opgericht. SFTW heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten, die erop zijn gericht de bedrijfstak in sociaal opzicht optimaal te laten functioneren.

Activiteiten en projecten kunnen onder andere zijn gericht op het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en medezeggenschap of op het optimaliseren van de werkgelegenheid in de bedrijfstak, maar ook op het geven van voorlichting over CAO/arbeidsvoorwaarden.