SFTW

Cao

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst. BETA, BOVAG en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen, LBV en De Unie zijn de partijen die de arbeidsvoorwaarden cao afsluiten. De cao-partijen zijn tot een akkoord gekomen, wat heeft geleid tot een nieuwe cao met een looptijd van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021. Deze nieuwe cao is aangemeld bij het Ministerie SZW.

Vragen?

Heb je vragen over de huidige cao? Kijk in de cao 2020-2021 of neem contact op met een van de volgende partijen:

Werknemers

Werkgevers