SFTW

Generatiepact

Generatiepact Tankstations en Wasbedrijven

Het Generatiepact is een regeling die ervoor zorgt dat oudere medewerkers minder uren kunnen werken, met volledig behoud van pensioen. Op die manier kunnen zij op een gezonde manier tot aan hun pensioen blijven werken.

Deelname vanaf 60 jaar

Met het Generatiepact krijgen medewerkers in de tank- en wasbranche vanaf 60 jaar de kans om minder te gaan werken. Het ingeleverde loon wordt voor 50% gecompenseerd door de werkgever. De pensioenopbouw blijft wel gewoon 100%. Hierdoor kan er ruimte ontstaan voor jongeren in het bedrijf wanneer meerdere oudere medewerkers gebruikmaken van het Generatiepact. De ervaring van de ouderen blijft wel beschikbaar en kan worden doorgegeven.

Voordelen werkgever

 • Lager ziekteverzuim
 • Behoud van vakkennis
 • Betere balans van jong en oud

Voordelen medewerker

 • Meer vrije tijd
 • Je werkgever compenseert de helft van de uren die je minder werkt
 • 100% behoud van pensioen
 • Gezond je pensioen halen

De varianten

De medewerker kan kiezen uit drie varianten. Welke variant het beste past, bepaalt de medewerker samen met de werkgever.

Variant 1: 60% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 80% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (60-80-100).

Variant 2: 70% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 85% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (70-85-100).

Variant 3: 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur | 90% van het oorspronkelijk salaris | 100% pensioenopbouw (80-90-100).

Spelregels en voorwaarden

Om deel te kunnen nemen aan het Generatiepact moet een medewerker 60 jaar of ouder zijn en minimaal één jaar in dienst zijn bij zijn werkgever. De medewerker geeft aan welke variant de voorkeur heeft, onder toepassing van de volgende spelregels:

 • Voor gebruikmaking van variant 1 en 2 geldt dat zowel de medewerker als de werkgever akkoord moeten zijn met deelname.
 • Voor variant 2 geldt sinds 2024 een tweede optie: bevindt de medewerker zich maximaal drie jaar voor de AOW-leeftijd en werkt hij minimaal 38 uur per week in een functie in functiegroep 1 tot en met 4? Dan moet de werkgever het verzoek van de medewerker in beginsel invoeren, uiterlijk zes maanden na het verzoek van de medewerker.
 • Voor gebruikmaking van variant 3 geldt dat dit in principe uiterlijk zes maanden na de aanvraag van de medewerker moet worden ingevoerd.
 • Als de werkgever en de medewerker geen overeenstemming bereiken over deelname aan variant 3 dan kunnen zij zich wenden tot het bestuur van het Sociaal Fonds voor Tankstations en Wasbedrijven. Het bestuur kan een bindend advies geven op basis van redelijkheid en billijkheid. Het bestuur behandelt het geschil volgens het protocol ‘Spelregels bij geschil’.
 • Ook medewerkers die in deeltijd werken kunnen deelnemen aan het Generatiepact. De medewerker moet echter wel minimaal 22,8 uur per week blijven werken. Daardoor is voor deeltijders niet elke variant mogelijk.
 • Bij deelname aan het Generatiepact vervallen de extra vakantierechten op basis van leeftijd.
 • Indien de medewerker gebruik gaat maken van het Generatiepact zal dit in een aanvullend document op de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.
 • Bij deelname aan het Generatiepact is het niet toegestaan om nieuwe of aanvullende betaalde nevenwerkzaamheden te verrichten. Reeds bestaande betaalde nevenwerkzaamheden maken niet uit en kunnen blijven doorgaan.
 • Zodra de medewerker gebruik gaat maken van het (deeltijd)pensioen of de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, komt het Generatiepact te vervallen.

Downloads

Vragen?

Heb je vragen over de huidige cao of het generatiepact? Neem dan contact op met een van de volgende partijen:

Werknemers

Werkgevers