SFTW

Arbocatalogus

De arbocatalogus dient als een praktisch instrument voor het implementeren van een veilige en gezonde bedrijfsvoering binnen de sector. Om de meest voorkomende uitdagingen en aandachtsgebieden in het werk aan te pakken, hebben werknemers- en werkgeversorganisaties praktische oplossingen en aanbevelingen verzameld.

De arbocatalogus is opgesteld om bedrijven, werkgevers en werknemers te voorzien van richtlijnen voor gezond en veilig werken, zodat wordt voldaan aan de doelvoorschriften in de Arbowet.

Arbocatalogus Tankstations

Arbocatalogus Wasstraten

Oplossingentabel